Hizmetlerimiz

• Arazi Tespit Çalışmaları
• Alternatif Maden Sahası Hizmetleri
• Alan Sorgulama ve Ruhsat Müracatı
• Ön İnceleme Raporu ve Maden Arama Projesi
• 3B Modelleme İle Alternatif Ocak Modelleri
• Ön, Genel, Detay Arama Faaliyet Raporu
• Arama Dönemi Üretim İzin Projesi (%10)
• Maden İşletme ve Temdit Projesi
• Mera Vasıf Değişikliği Projesi
• Maden Kamulaştırma Projesi
• Kamu Kurum ve Kuruluşları Hammadde Üretim İzin Projesi
• 29. Madde Evraklarının Hazırlanması
• İmalat Haritası Hazırlanması (Açık İşletme ve Yeraltı Ocakları)
• Hali Hazır Harita Çizimleri
• Teknik Nezaretçilik Hizmetleri
• İhalelik Ruhsat Takibi ve İhale İşlemleri
• Ruhsat Devir İşlemleri (Arama, İşletme)
• Ruhsat Terk İşlemleri (Arama, İşletme)
• ÇED Raporu Hazırlanması ve Görüşleri
• Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması
• Doğaya Yeniden Kazandırma Projesi
• Çevre Bakanlığı Arama İzni Projesi (Kuyu, Yarma, Sondaj vs..)
• Çevre Görevlisi Mişavirlik Hizmeti
• GFB Geçici Faaliyet Belgesi
• Çevre İzin ve Lisans Alımı
• Orman İzin Projeleri
• GSM İzin Projeleri
• Jeotermal Ruhsat Müraacatı ve İşletme Projeleri
• Sondaj İşlemleri ve İzin Alımı